top of page

Rådgivning

Mechanical maintenance technician checki
Energioptimering af VVS-anlæg 

De fleste VVS-anlæg har potentiale for at fungere endnu bedre med lavere energiforbrug. Følgende parametre er erfaringsmæssigt årsag til øget energiforbrug: Manglende indregulering, driftsform på pumper, manglende TD-regulatorer på fjernvarme/fjernkøling, forkert indstillet tidsstyring og varmekurver.     

strukturel Design
Tekniske notater

Ifb. energioptimering, fejlfinding, teknisk gennemgang og analyse af driftsforhold kan jeg bistå med at udarbejde tekniske notater med observationer, anbefalinger, budgetter, faktuelle vurderinger, logninger, måleresultater etc. Disse skrives i et sprog afhængig af modtageren og formålet.  

Office Meeting
Freelance konsulent 

Jeg tilbyder konsulent arbejde som freelance konsulent. Dette kunne være KS og projektgranskning for rådgivende ingeniører. Projektoptimering og tekniske afklaringer for VVS-entreprenører. Bygherrerådgivning og Commissioning for privat- og offentlige bygherre. Udarbejdelse af teknisk dokumentation for VVS- producenter. 

strategiplanlægning
Kurser og undervisning

Kurser og undervisning indenfor hydrauliske vandbårne systemer med udgangspunkt i min erfaring med indregulering, pumpeoptimering, idriftsætning, Commissioning, projektering og projektgranskning. indholdet tilpasses modtagergruppen.  

bottom of page