top of page

Indregulering

Indregulering af alle vandbårne anlæg, med fokus på mindst muligt energiforbrug.

indregulering 2.PNG
Projektgranskning forud for indregulering

Der kan spares meget tid og økonomi ved at gennemgå tegningsmaterialet forud for indreguleringen. Erfaringsmæssigt kan over 50% af fejlene fundet ved indregulering, tilbageføres til fejl ved projekteringen. Jo tidligere disse fejl findes, jo mindre tid og penge koster det at rette dem.  

bileldet 6.PNG
Fejlfinding

På langt de fleste indreguleringsopgaver, bliver der brugt mere tid på fejlfinding end på selve indreguleringen. Det er derfor vigtig at indreguleringsteknikeren har en dybdegående viden om fejlfinding, og en hydraulisk forståelse af anlægget både praktisk og teoretisk.   

Asian engineer maintenance checking tech
Pumpeoptimering 

Pumpeoptimering er tit en overset størrelse, der har stor betydningen for driftsøkonomien. De fleste større byggerier bliver lavet og idriftsat i etaper, det er derfor omstændeligt med en afsluttende optimering af pumpedriften, der kræver at hele anlægget er 100% åbent. Ligeledes vælges der i meget få tilfælde den rigtige driftsform, der sikrer mindst muligt energiforbrug over året når anlægget er i regulering.  

strukturel Design
Dokumentation

Dokumentation af indreguleringen er en forudsætning for at indreguleringen kan godkendes. Dokumentation skal indeholde alle relevante oplysninger iht. DS469 og gældende arbejdsbeskrivelser. Indreguleringsrapporterne indeholder som minimum alle disse oplysninger, samt evt. bemærkninger og forudsætninger for indreguleringen.  

bottom of page