top of page

Funktionsafprøvning

Ydelser indenfor test og afprøvning 

Funktionsafprøvning iht. bygningsreglementet 

D. 1. juli 2017 indføres der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er:

-Ventilationsanlæg

-Varme og køleanlæg

-Belysningsanlæg

-Elevatorer

Dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

Der stilles ikke krav til hvem, der udfører en funktionsafprøvning. Det anbefales dog, at der anvendes en uvildig tredjepart uden tilknytning til bygherre eller udførende entreprenører. Det anbefales desuden, at udførelsen af funktionsafprøvningen foretages af en uddannet fagperson med relevant måleteknisk viden og erfaring. Desuden skal bemærkes, at det altid er bygningsejerens ansvar, at bygningsreglementets krav er overholdt.

Ydelser indenfor funktionsafprøvning iht. bygningsrelementet  

-Funktionsafprøvning på varmeanlæg

-Funktionsafprøvning på køleanlæg

Bygningsstyrelsen performancetestparadigme
bottom of page